Bakcell Stars

Azərbaycanın telekommunikasiya sektorunun ən iri iştirakçılarından biri olan Bakcell şirkəti eyni zamanda məsulliyyətli korporativ vətəndaş funksiyasını qürürla yerinə yetirir. Bakcell-in KSM strategiyası iki istiqamətdə fəaliyyət göstərir: xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və gənclərin təhsili.
Bakcell, bütün uşaqların özlərini cəmiyyətin bərabərhüqüqlu üzvləri hesab etmələri istiqamətində böyük rolunun olduğuna inanır. Şirkətin 2009-cu ildən başlayaraq həyata keçirdiyi “Bakcell Stars” adlı Korporativ Sosial Məsuliyət (KSM) proqramının çox sadə bir məqsədi var: xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara yardım etmək. Bakcell öz KSM siyasəti ilə ölkənin hər yerində yaşayan fiziki və emosional qüsuru olan uşaqlara və onların ailələrinə ümid bəxş edir. Bu sahədə bizim əsas tərəfdaşlarımız bütün

Bakcell stars: Hər bir uşaq ulduzdur

dünyada qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara yönəlmiş uğurlu layihələrə imza atan ”Save the Children”, “SOS Uşaq Kəndləri”, “Azərbaycana Birgə Yardım” və “Sosial Xidmətlər Təşəbbüsü” təşkilatlarıdır.

KSM strategiyasının ikinci istiqaməti olan təhsil proqramının məqsədi gəncləri informasiya-kommunikasiya texnologiyaları dünyası ilə daha yaxından tanış etmək, onların bu sahədə bilik vəbacarıqlarını artırmaq və ölkənin telekommunikasiya sektorunda uğur qazanmaq potensialı olan gənc kadrları dəstəkləməkdir. Bakcell sürətlə inkişaf edən bu qabaqcıl sektorun artan tələblərinə cavab vermək üçün yüksək ixtisaslı İKT mütəxəssislərin hazırlanmasının çox vacib olduğunu dərk edir. Ona görə də biz gənclərin təlimi və karyera inkişafı üçün böyük sərmayələr qoyuruq və bu, bizim cəmiyyətin gələcəyinə yönəlmiş korporativ sosial məsuliyyət töhfəmizdir. Bu sahədə Bakcell-in ən böyük tərəfdaşı JAA Azərbaycan təşkilatıdır. Bundan başqa, Bakcell ölkənin bir sıra aparıcı universitetləri ilə yaxından əməkdaşlıq edir, məzun layihələri həyata keçirir.