SMS və Zənglərin qadağan edilməsi

Siz bütün nömrələrdən daxil olan və onlara etdiyiniz zənglərin və mesajların qarşısını ala bilərsiniz:

  • Daxil olan zəngləri qadağan etmək üçün *35*0000*11# yığın.

  • Daxil olan zənglərə qadağanı ləğv etmək üçün #35*0000*11# yığın.

  • Etdiyiniz zənglərə qadağa qoymaq üçün *33*0000*11# yığın.

  • Etdiyiniz zənglərə qadağanı ləğv etmək üçün #33*0000*11# yığın.

  • Xaricə etdiyiniz zənglərə gadağa qoymaq üçün *331*0000# yığın.

  • Xaricə etdiyiniz zənglərə qoyulan gadağanı götürmək üçün #331*0000# yığın.

  • Daxil olan SMS-lərə qadağa qoymaq üçün *35*0000*16# yığın

  • Daxil olan SMS-lərə qoyulan qadağanı ləğv etmək üçün #35*0000*16# yığın

  • Göndərilən SMS-lərə qadağa qoymaq üçün *33*0000*16# yığın

  • Göndərilən SMS-lərə qoyulan qadağanı ləğv etmək üçün #33*0000*16# yığın