SMS və Zənglərin qadağan edilməsi

Siz bütün nömrələrdən daxil olan və onlara etdiyiniz zənglərin və mesajların qarşısını ala bilərsiniz:

  • Daxil olan zəngləri ləğv etmək üçün star35star0000hashcall yığın

  • Daxil olan zənglərə qadağanı ləğv etmək üçün hash35star0000hashcall yığın

  • Etdiyiniz zənglərə qadağa qoymaq üçün star33star0000hashcall yığın

  • Etdiyiniz zənglərə qadağanı ləğv etmək üçün hash33star0000hashcall yığın

  • Xaricə etdiyiniz zənglərə gadağa qoymaq üçün, star331star0000hashcall yığmalısınız.

  • Xaricə etdiyiniz zənglərə qoyulan gadağanı götürmək üçün, hash331star0000hashcall yığmalısınız.

  • Daxil olan SMS-lərə qadağa qoymaq üçün star35star0000star16hashcall yığın

  • Daxil olan SMS-lərə qoyulan qadağanı ləğv etmək üçün hash35star0000star16hashcall yığın

  • Göndərilən SMS-lərə qadağa qoymaq üçün star33star0000star16hashcall yığın

  • Göndərilən SMS-lərə qoyulan qadağanı ləğv etmək üçün hash33star0000star16hashcall yığın